Document

Privatumo politika

Šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie Ecodomus PIT politiką, užtikrinant asmens duomenų apsaugą.
Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės Ecodomus PIT interneto svetainėje. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas Ecodomus PIT atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą. Ši Politika netaikoma, kai naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per Ecodomus PIT tinklą.
Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.
Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Ecodomus PIT tvarko asmens duomenis šiais tikslais:
 • teikiant elektroninių ryÅ¡ių paslaugas, siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis, administruoti klientų duomenų bazę, įskaitant klientų skundų administravimą;
 • vykdant tiesioginę rinkodarą;
 • kitais tikslais, susijusiais su įmonės vidaus administravimu.

Ecodomus PIT renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:
 • pagrindinius duomenis, kurie reikalingi aukščiau iÅ¡vardintiems tikslams pasiekti: vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir pan.;
 • duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti ar prekėms parduoti: užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.;
 • duomenis apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, paslaugos naudojimo kiekiai, duomenys surinkti panaudojant slapukus ar kitas panaÅ¡ias technologijas ir kt.;
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis JÅ«sų sutikimu ir kurie apibrėžiami iÅ¡samiai tuo metu, kai iÅ¡ JÅ«sų praÅ¡oma sutikimo.

  • Kokiais teisiniais pagrindais gali bÅ«ti renkami JÅ«sų asmens duomenys?


   Jūsų asmens duomenys gali būti renkami vadovaujantis teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su Ecodomus PIT sudarote paslaugų teikimo ar kitą sutartį. Ecodomus PIT teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti duomenis, pavyzdžiui, kai Ecodomus PIT informuoja apie prekes ar paslaugas, tikrina mokumą, valdo ir (ar) išieško įsiskolinimą.

   Jūsų sutikimu Ecodomus PIT gali tvarkyti asmens duomenis (pavyzdžiui, vykdant tiesioginę rinkodarą, kai teikiami geriausiai Jūsų poreikius atitinkantys pasiūlymai, paremti Jūsų vartojimo įpročiais.). Ecodomus PIT gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis vykdydama teisines prievoles (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

   Kiek laiko saugomi Jūsų duomenys?


   Ecodomus PIT saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Ecodomus PIT teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. Teikiant elektroninių ryšių paslaugas, Ecodomus PIT tvarko srauto duomenis tik tiek, kiek reikalinga užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Ecodomus PIT imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

   Kam Ecodomus PIT teikia ar gali teikti asmens duomenis?

   • Bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų rinkmenas ar administruojančioms skolas;
   • teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai;
   • partneriams, pavyzdžiui, reikalavimo teisių perėmėjams tuo atveju, kai, siekdama užtikrinti efektyvų įsiskolinimų valdymą, Ecodomus PIT perduoda jiems reikalavimo teisę į kliento mokėtiną sumą;
   • kitiems asmenims JÅ«sų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl aptarto konkretaus atvejo.

    • Ecodomus PIT svetainėje renkami duomenys

     • administruodami interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus Ecodomus PIT serverių darbe, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali bÅ«ti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją;
     • naudodami slapukus renkame duomenis apie JÅ«sų narÅ¡ymą mÅ«sų svetainėje. Informacija apie slapukus, slapukų tipai ir jų paskirtis yra pateikti žemiau;
     • registruojantis Ecodomus PIT savitarnoje renkame vartotojo identifikavimui bÅ«tiną pagrindinę informaciją, kurią pateikiate pildydami registracijos formą, t. y. vardą, pavardę, elektroninio paÅ¡to adresą, telefono numerį bei kitą informaciją, kurią JÅ«s pateikiate pasirinkę kontrolinį klausimą, skirtą paskyros atstatymui.


     Surinktus duomenis apie Ecodomus PIT svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota, kad į ją negalėtų patekti pašaliniai asmenys. Be to, Ecodomus PIT portalo lankytojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

     Slapukų naudojimas

     Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

     Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir Ecodomus PIT teikiamas paslaugas.

     Ecodomus PIT svetainėje slapukai įprastai naudojami šiais tikslais:

     Techniniai slapukai: savo lankytojams stengiamės pasiūlyti pažangią, paprastą naudoti svetainę, kuri automatiškai prisitaiko prie jų poreikių ir norų. Norėdami tai pasiekti naudojame techninius slapukus, kurie padeda rodyti Jums mūsų svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą, sukurti vartotojo paskyrą, prisijungti ir tvarkyti Jūsų užsakymus. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam mūsų svetainės funkcionavimui.

     Funkciniai slapukai: naudojami prisiminti Jūsų pageidavimus ir padėti naudoti mūsų svetainę ir programėles veiksmingai bei efektyviai. Šiuos slapukus galime naudoti ir Jūsų registracijos informacijai prisiminti, kad kaskart apsilankius mūsų svetainėje Jums nereikėtų iš naujo įvesti prisijungimo duomenų. Šie funkciniai slapukai pagerina Jūsų naudojimosi Ecodomus PIT svetaine patirtį.

     Analitiniai slapukai: naudojami įgyti įžvalgų apie tai, kaip mūsų lankytojai naudoja Ecodomus PIT svetainę. Tokiu būdu galime optimizuoti ir pagerinti savo svetainę, suprasti reklamų ir komunikacijos efektyvumą bei užtikrinti, kad vis dar esame įdomūs ir aktualūs. Galime rinkti duomenis apie Jūsų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių atėjote, kokius el. laiškus atvėrėte ir į kuriuos sureagavote bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad galime naudoti informaciją apie Jus ir tai, kaip naudojate šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. Kaip mūsų reklaminių kampanijų dalį, galime panaudoti analitinius slapukus, kad sužinotume, kaip vartotojai naršo mūsų svetainėje po to, kai jiems parodoma reklama internete. Tai gali apimti ir reklamas trečiųjų šalių svetainėse.

     Slapukai taip pat naudojami tam, kad būtų užregistruota, ar sutinkate, kad Ecodomus PIT svetainėje būtų naudojami slapukai, kad šis klausimas nebūtų užduodamas kiekvieną kartą apsilankant svetainėje.

     Prieigą prie statistinių duomenų apie Ecodomus PIT svetainės lankytojus turi Ecodomus PIT darbuotojai, dirbantys Ecodomus PIT rinkodaros, marketingo ir IT padaliniuose, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.

     Prieigą prie techninių įrašų taip pat gali turėti Ecodomus PIT partneriai, kurie teikia Ecodomus PIT interneto svetaine susijusias paslaugas.

     „Google Analytics“ įrankį suteikia JAV įmonė „Google Inc.“, tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimus. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai galite paskaityti https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

     Ką galite pasirinkti?

     Apsilankę Ecodomus PIT interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. „Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ar kitos naršyklės nustatymuose galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos atmesti. Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Šių nustatymų buvimo vieta priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės.

     Daugumoje naršyklių galima:

     • patikrinti, kokie slapukai yra įraÅ¡yti, ir iÅ¡trinti atskirus slapukus;
     • blokuoti trečiųjų Å¡alių slapukus;
     • blokuoti slapukus iÅ¡ konkrečių interneto svetainių;
     • blokuoti visų slapukų siuntimą;
     • uždarant narÅ¡yklę iÅ¡trinti visus slapukus.


     Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant Ecodomus PIT svetainę) neveiks tinkamai. Dėl šių priežasčių rekomenduojame neišjungti slapukų, kai naudojatės internetine Ecodomus PIT svetaine.

     Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, tiesiog apsilankykite puslapyje www.allaboutcookies.org ir Jūsų naršyklės pagalbos puslapyje.

     Duomenys apie slapukus, naudojamus www.epit.lt

     Pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas / Galiojimo laikas
     hash cookie Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Pirmo įėjimo į puslapį metu / 2 metai
     _utma Stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas. Pirmo įėjimo į puslapį metu / 2 metai
     _utmx Stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“, skirtas vartotojo įsitraukimui eksperimento metu stebėti. Pirmą kartą atėjus į puslapį / 18 mėn.
     _utmxx Stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“, skirtas nustatyti eksperimentus, į kuriuos buvo įtrauktas tam tikras vartotojas. Pirmą kartą atėjus į puslapį / 18 mėn.
     _utmz Stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Pirmo įėjimo į puslapį metu / iki naršyklės uždarymo
     test_cookie „Google DoubleClick ad“ stebėjimo slapukas. Slapukas renka informaciją apie vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID). Įėjimo į puslapį metu / iki interneto svetainės lango uždarymo


     Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Ecodomus PIT nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Ecodomus PIT interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

     Asmens duomenų saugumas

     Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

     Ecodomus PIT darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie bendrovės klientus, įskaitant ir Ecodomus PIT svetainės lankytojus.

     Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

     Jūsų teisės ir kita aktuali informacija
     • JÅ«s turite teisę kreiptis į Ecodomus PIT su praÅ¡ymu suteikti informaciją apie Ecodomus PIT tvarkomus JÅ«sų asmens duomenis;
     • kreiptis į Ecodomus PIT su praÅ¡ymu iÅ¡taisyti JÅ«sų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, iÅ¡skyrus saugojimą, tuo atveju, kai, susipažinę su asmens duomenimis, JÅ«s nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neiÅ¡samÅ«s ar netikslÅ«s;
     • kreiptis į Ecodomus PIT su praÅ¡ymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, iÅ¡skyrus saugojimą, tuo atveju, kai, susipažinę su savo asmens duomenimis, JÅ«s nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
     • nesutikti, kad bÅ«tų tvarkomi JÅ«sų asmens duomenys, kai Å¡ie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Ecodomus PIT arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
     • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte Ecodomus PIT, ir persiųsti Å¡iuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Ecodomus PIT tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniÅ¡kai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).


     Suprantame ir vertiname tai, kad privatumas bei asmens duomenų apsauga yra itin svarbūs, todėl iškilus klausimams dėl pateiktos informacijos, maloniai prašome kreiptis į mus bet kuriuo Jums patogiu būdu:

     • elektroniniu paÅ¡tu info@epit.lt;
     • telefonu (+370) 656 97404 ;
     • laiÅ¡ku, adresuotu UAB „Ecodomus PIT“ Karaliaus Mindaugo pr. 38, LT-44307 Kaunas;


     Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?

     Atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuosime interneto svetainėje www.epit.lt

     Atnaujinta 2021-08-16
en_GB